Om

I hinduistisk mytologi er Sarama (sanskrit: सरमा, Saramā) et mytologisk vesen referert til som gudenes hunnhund, eller Deva-shuni (देव-शुनी, devaśunī). Hun dukker først opp i en av hinduismens tidligste tekster, Rig Veda, der hun hjelper kongen av gudene Indra med å gjenopprette guddommelige kyr stjålet av Panis, en klasse av demoner. Denne legenden hentydes til i mange senere tekster, og Sarama er ofte assosiert med Indra. Det episke Mahabharata, og noen Puranas, viser også kort til Sarama.

Sarama! er et prosjekt i Devenia. Vi overtok domenet den 02.05.2022. Prosjektet har ingen forbindelse til tidligere eiere av domenet.